Thích
Chia sẻ
Email
In

TX722AC

Lô giấy
1.220.000 ₫
Kỹ thuật

TX722AC

Specification

Kích thước: 72W x 127H mm