Thích
Chia sẻ
Email
In

YH63SDT1

Lô giấy
24.770.000 ₫
Kỹ thuật

YH63SDT1

Specification

Kích thước: 290D x 830H x 260W mm
Lớp mạ: Nikel Chrome
Tài liệu đính kèm