Thích
Chia sẻ
Email
In

YT87S7S

Thanh vắt khăn
35.540.000 ₫
Kỹ thuật

YT87S7S

Specification

Kích thước: 108D x 700W x 26H mm
Tài liệu đính kèm