Thích
Chia sẻ
Email
In

TX726AE

Kệ kèm thanh vắt khăn
5.600.000 ₫
Kỹ thuật

TX726AE

Specification

Kích thước: 720 x 216.5 x 145 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken Crom
Tài liệu đính kèm