PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Tạo ra một văn hóa và lối sống phong phú và thoải mái hơn

XEM VIDEO

SCROLL

CÂU CHUYỆN TOTO - Giới thiệu các sáng kiến khác nhau thể hiện phương châm hoạt động của chúng tôi.

Các sản phẩm bền vững

Hướng tới mục tiêu tiết kiệm nước và làm sạch toàn diện

Như chúng tôi đã từng,
và chúng tôi sẽ luôn tiếp tục

“Đem đến một lối sống khỏe mạnh và văn minh” — Đây là tầm nhìn của người sáng lập TOTO và triết lý ấy không ngừng được truyền tiếp cho mỗi nhân viên của công ty như là Triết lý Doanh nghiệp của Tập đoàn TOTO.
Tầm nhìn này đã kéo dài hơn một thế kỷ và là trọng tâm trong các hoạt động của Tập đoàn TOTO, và là nền tảng cho việc sản xuất và kinh doanh của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo tầm nhìn này được truyền tải sang các thế hệ tương lai bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ TOTO an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng trên toàn thế giới. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ “Tạo ra một phong cách cuộc sống phong phú, thoải mái với các thiết bị sứ vệ sinh.” Đây là yếu tố chủ đạo trong Triết lý kinh doanh của Tập đoàn TOTO.

Thông điệp từ Chủ tịch Tập đoàn TOTO

Tiếp tục thu hút thêm số lượng người yêu thích TOTO trên khắp thế giới

XEM THÊM

Chiến lược

Chiến lược Tạo Lập Giá trị Chia sẻ Mới TOTO WILL2030

Tập đoàn TOTO đã xây dựng Chiến lược Tạo Lập Giá trị Chia sẻ Mới TOTO WILL2030 với trọng tâm là xây dựng một xã hội bền vững, giảm phát thải trong sản xuất & trung hòa các-bon vào năm 2050, đồng thời hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững và đạt được lối sống sạch sẽ, thoải mái và khỏe mạnh vào năm 2030.
Với các vấn đề quan trọng như Sạch sẽ và Thoải mái, Môi trường và Các mối quan hệ, chúng tôi đang nỗ lực để tích hợp Tầm nhìn Môi trường Toàn cầu của TOTO vào hoạt động quản lý, nhằm tạo ra một xã hội tương lai phong phú và thoải mái, không ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu mà vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi sẽ đóng góp kết quả của những nỗ lực này cho SDGs thông qua WILL2030.

CHỦ ĐỀ

Sản phẩm bền vững

Sản phẩm bền vững cân bằng giữa sự sạch sẽ, thoải mái và môi trường

Trong hơn 100 năm qua, TOTO đã cung cấp các sản phẩm mang lại sự sạch sẽ và thoải mái, cũng như các sản phẩm thân thiện với môi trường. Theo WILL2030, chúng tôi xác định các sản phẩm đáp ứng được cả hai yêu cầu này là sản phẩm bền vững. Bằng cách phổ biến các sản phẩm bền vững trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ góp phần hiện thực hóa một xã hội phong phú và thoải mái, thân thiện với môi trường.

Các ví dụ của các sản phẩm được áp dụng

*Sản phẩm sẽ phụ thuộc vào từng khu vực thị trường

Housing Equipment
Public

Chúng tôi hướng tới các sản phẩm bền vững chiếm 78% tổng cơ cấu sản phẩm của công ty.

Các Sản phẩm Bền vững vô cùng quan trọng với TOTO, giúp cân bằng giữa sự sạch sẽ, thoải mái và môi trường.
Trong năm tài chính 2020, các sản phẩm bền vững chiếm 70% cơ cấu sản phẩm của chúng tôi (Nhật Bản: 75%, Nước ngoài: 59%). Chúng tôi đặt mục tiêu đạt 73% (Nhật Bản: 80%, Nước ngoài: 61%) vào năm tài chính 2023 và 78% (Nhật Bản: 85%, Nước ngoài: 70%) vào năm tài chính 2030.