Wall hung toilet

Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: TORNADO FLUSH

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. IF Design Award 2019

 4. IF Design Award 2020

 5. REDDOT Award 2020

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO FLUSH

 3. AUTO OPEN or CLOSE LID

 4. CEFIONTECT

 5. DEODORIZER

 6. DRYER

 7. EWATER

 8. HEAT PROTECT

 9. HEATED SEAT

 10. PREMIST

 11. RIMLESS

 12. SELF-CLEANING WAND

 13. TORNADO FLUSH

 14. WATER SAVING

Giá

Wall hung toilet

Tìm theo

25 Sản phẩm

Lưới Danh sách