TỰ ĐỘNG XẢ

Không cần nhấn nút xả nước và không còn lo lắng về việc ai đó quên xả nước vì chức năng xả nước hoàn toàn tự động sau mỗi lần sử dụng.

Xem thêm sản phẩm