TỰ ĐỘNG ĐÓNG / MỞ NẮP

Nắp sẽ tự đóng/ mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.

Thư viện video

TỰ ĐỘNG ĐÓNG / MỞ NẮP TỰ ĐỘNG ĐÓNG / MỞ NẮP TỰ ĐỘNG ĐÓNG / MỞ NẮP
Xem thêm sản phẩm