Wall hung toilet

Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: AIR-IN WONDER WAVE

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. IF Design Award 2019

 4. IF Design Award 2020

 5. REDDOT Award 2020

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO FLUSH

 3. AUTO OPEN or CLOSE LID

 4. CEFIONTECT

 5. DEODORIZER

 6. DRYER

 7. ECOWASHER

 8. EWATER

 9. HEAT PROTECT

 10. HEATED SEAT

 11. PREMIST

 12. RIMLESS

 13. SELF-CLEANING WAND

 14. TORNADO FLUSH

 15. WATER SAVING

Giá

Wall hung toilet

Tìm theo

16 Sản phẩm

Lưới Danh sách