Thích
Chia sẻ
Email
In

CW822RA
TC385VS

Bàn cầu treo tường
8.870.000 ₫
Kỹ thuật

CW822RA/TC385VS

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 540D x 380W x 330H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"