Thích
Chia sẻ
Email
In

CW162
TC384CVK

Bàn cầu treo tường
9.590.000 ₫
Kỹ thuật

CW162/TC384CVK

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Thân chữ D
Kích thước: 530D x 390W x 310H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"