Khóa đào tạo Nhân viên Bảo Hành TOTO

Hàng năm TOTO Việt Nam tổ chức bốn khóa đào tạo kỹ năng bảo hành vào các tháng 3, 5, 8 và 11. Trong ba khóa đầu, nhân viên bảo hành của các đại lý sẽ được đào tạo lý thuyết và thực hành về các vấn đề thường gặp trong bảo hành sản phẩm. Khóa đào tạo cuối cùng của mỗi năm sẽ có một bài kiểm tra. Tất cả nhân viên bảo hành của các đại lý đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trong vòng một năm.

Vào tháng 3 năm 2012, TOTO đã tổ chức khóa đào tạo nhân viên bảo hành đầu tiên tại 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Vinh với sự tham gia của 55 nhân viên bảo hành đến từ các đại lý của TOTO.

Khóa đào tạo thường niên này giúp đào tạo và nâng cao kỹ năng cho các nhân viên bảo hành tại các đại lý để họ có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

afterservice-1