Thích
Chia sẻ
Email
In

TX726AES

Kệ kèm thanh vắt khăn
4.530.000 ₫
Kỹ thuật

TX726AES

Specification

Kích thước: 660 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken Crom
Tài liệu đính kèm