Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

TX726AES

Kệ kèm thanh vắt khăn
Mã sản phẩm: TX726AES
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 4.760.000 ₫
Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Kích thước: 660 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken Crom