facebook
zalo
tel
img
img
TOÀN CẦU
NGÔN NGỮ vi
NGÔN NGỮ
NGÔN NGỮ
I. ĐỐI TƯỢNG BẢO HÀNH

TOTO Việt Nam thực hiện chế độ bảo hành đối với tất cả sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu bởi TOTO Việt Nam và phân phối ra thị trường.
Trong phạm vi Chính sách này, các từ dưới đây được hiểu như sau:

 • Phụ kiện là các chi tiết cấu thành nên sản phẩm hoàn chỉnh và không hoạt động một cách độc lập được.
 • Sản phẩm hoàn chỉnh là sản phẩm được cấu thành từ các phụ kiện và/hoặc tự thực hiện được chức năng của chính nó.

(Sau đây gọi chung là “sản phẩm”)

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH
 • Với sản phẩm hoàn chỉnh: Bảo hành 24 tháng tính từ ngày mua hàng được ghi trên Tài liệu bảo hành nêu tại mục 1.2 Mục IV.
 • Với phụ kiện:

+ Đối với nhà phân phối, đại lý: Bảo hành 24 tháng tính từ ngày mua hàng được ghi trên Tài liệu bảo hành nêu tại mục 1.2 Mục IV.
+ Đối với Dự án và người sử dụng cuối cùng: Bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua hàng/ngày thay thế phụ kiện được ghi trên Tài liệu bảo hành nêu tại mục 1.2 Mục IV.
Tuy nhiên nếu thời hạn bảo hành của sản phẩm hoàn chỉnh dài hơn, sẽ ưu tiên bảo hành theo thời hạn bảo hành của sản phẩm hoàn chỉnh.

 • Trong trường hợp thời hạn bảo hành của sản phẩm được nêu tại bất kỳ tài liệu nào mà TOTO Việt Nam ban hành và gửi cho khách hàng có sự khác biệt so với quy định tại điều II ở trên, TOTO Việt Nam sẽ áp dụng theo thời hạn ghi trên tài liệu đó nhưng không ngắn hơn thời hạn quy định tại chính sách này.
 • Thời gian thực hiện hoạt động bảo hành như sửa chữa, thay thế sản phẩm (Bao gồm cả thời gian chờ sửa chữa, thay thế sản phẩm) không tính vào thời hạn bảo hành của sản phẩm.
III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN BẢO HÀNH

Các thức bảo hành sẽ được ưu tiên áp dụng theo thứ tự từ 1.1 đến 1.2 như sau:
1.1. Đối với những sản phẩm có thể sửa chữa được:
TOTO Việt Nam trực tiếp tiến hành sửa chữa hoặc thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý chính thức của TOTO Việt Nam tiến hành sửa chữa để sản phẩm có thể hoạt động bình thường.
1.2. Đối với sản phẩm không sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành sửa chữa trong thời gian thực hiện bảo hành:
TOTO Việt Nam sẽ tiến hành thay thế một phần sản phẩm bị lỗi để sản phẩm hoạt động bình thường. Trong trường hợp đã thay thế một phần sản phẩm mà không thể khôi phục lại sự hoạt động động bình thường thì TOTO Việt Nam, tùy theo thỏa thuận với khách hàng, sẽ xem xét thay thế sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm tương tự.
1.3. Cung cấp một phần hoặc toàn bộ sản phẩm thay thế tạm thời:
TOTO Việt Nam sẽ xem xét việc cung cấp một phần hoặc toàn bộ sản phẩm tương tự cho khách hàng để sử dụng tạm thời trong thời gian thực hiện bảo hành, tùy theo thỏa thuận với khách hàng.
1.4. Thời gian thực hiện bảo hành: Theo thỏa thuận với khách hàng tùy từng trường hợp cụ thể.
1.5. Khi phát hiện sản phẩm hoạt động không bình thường cần được tư vấn hoặc hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với nhà phân phối, đại lý chính thức của TOTO Việt Nam nơi khách hàng mua hàng; hoặc gọi tới số điện thoại tư vấn khách hàng của TOTO Việt Nam: 1088558830.

IV. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

1. Các trường hợp được bảo hành (sửa chữa hoặc thay thế miễn phí)
1.1. TOTO Việt Nam bảo hành miễn phí cho mọi bộ phận của sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành, đã được lắp đặt, sử dụng và bảo trì đúng cách nhưng được chứng minh là có lỗi do nguyên nhân từ phía nhà sản xuất và đáp ứng điều kiện tại mục 1.2 và mục 1.3 khoản này.
1.2. Sản phẩm có đầy đủ các tài liệu bảo hành hợp lệ (“Tài liệu bảo hành”) khi thực hiện thủ tục mua bán như:

 • Đối với người sử dụng cuối cùng:
 • Phiếu bảo hành; hoặc Tem bảo hành điện tử; hoặc
 • Phiếu giao hàng (kèm Hợp đồng mua bán); hoặc
 • Hóa đơn mua hàng hợp lệ; hoặc Biên bản bảo hành – sửa chữa; hoặc
 • Hợp đồng mua bán.
 • Đối với Nhà phân phối, Đại lý:
 • Hóa đơn mua hàng hợp lệ (do TOTO Việt Nam hoặc Nhà phân phối ban hành); hoặc
 • Phiếu giao hàng.
 • Đối với Dự án:
 • Phiếu giao hàng (kèm Hợp đồng mua bán); hoặc
 • Hóa đơn mua hàng hợp lệ; hoặc Biên bản bảo hành – sửa chữa; hoặc
 • Phiếu bảo hành; hoặc Tem bảo hành điện tử; hoặc
 • Hợp đồng mua bán

Tài liệu bảo hành được áp dụng để bảo hành cho sản phẩm theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.
1.3. Các Tài liệu bảo hành trên còn nguyên vẹn, không bị rách hoặc tẩy xóa. Đối với bảo hành điện tử, hình ảnh tem bảo hành phải rõ nét, mã phải quét được, không được cắt xén, chỉnh sửa, tem phải được khách hàng kích hoạt thành công trên hệ thống bảo hành điện tử của TOTO Việt Nam vào ngày mua hàng. Tài liệu bảo hành phải thể hiện đầy đủ thông tin khách hàng, ngày mua hàng và mã sản phẩm. Tài liệu bảo hành phải trùng khớp với đúng sản phẩm được bảo hành, ngày mua hàng được ghi đúng với ngày mua sản phẩm trên thực tế.
Các trường hợp không được bảo hành (sửa chữa, thay thế sản phẩm có tính phí)
2.1. Không cung cấp được các tài liệu hợp lệ liên quan đến thủ tục mua bán được quy định tại mục 1.2 nêu trên và/hoặc các tài liệu không thỏa mãn các điều kiện tại mục 1.3.
2.2. Khách hàng không trung thực trong việc kích hoạt bảo hành điện tử hoặc cung cấp Tài liệu bảo hành.
2.3. Sản phẩm hư hỏng do việc vận chuyển, lắp đặt, sử dụng cũng như bảo dưỡng không đúng cách, không tuân theo các nội dung được trình bày trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng trừ trường hợp sản phẩm do TOTO Việt Nam chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt.
2.4. Hư hỏng do tự ý tháo lắp sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bằng các bộ phận, linh kiện không phải do TOTO Việt Nam sản xuất và/hoặc phân phối hoặc không phải do TOTO Việt Nam chỉ định.
2.5. Hư hỏng do việc lắp đặt các sản phẩm trong môi trường có yếu tố gây ăn mòn (ăn mòn do môi trường kiềm, muối, axit…).
2.6. Hư hỏng do sử dụng các sản phẩm điện, điện tử không tuân theo các thông số hoạt động của sản phẩm như điện áp, tần số…
2.7. Các bộ phận thường xuyên phải thay thế do lão hóa, ăn mòn theo thời gian sử dụng như: Pin, gioăng, vòng đệm, lưới lọc…
2.8. Lỗi ngoại quan phát sinh như xước, giảm độ bóng, mòn… do đã qua sử dụng.
2.9. Lỗi phát sinh do thiên tai (lũ lụt, sóng thần, sét đánh…) hoặc nguyên nhân khách quan (hỏa hoạn, chập điện…).
2.10. Lỗi phát sinh do quá trình xây dựng hoặc cải tạo kiến trúc làm ảnh hưởng đến sản phẩm.
2.11. Những lỗi phát sinh do sử dụng nguồn nước có chất lượng không đạt theo tiêu chuẩn của Việt Nam về nước sinh hoạt.
2.12. Lỗi phát sinh do có dị vật bám, kẹt bên trong sản phẩm.
2.13. Những hư hỏng do nước bị đóng băng.
2.14. Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành.
2.15. Các hư hỏng, mất mát khác không thuộc trách nhiệm của TOTO Việt Nam.
Tùy từng trường hợp nêu trên và theo thỏa thuận với khách hàng, TOTO Việt Nam sẽ trực tiếp hoặc thông qua Nhà phân phối, Đại lý chính thức của TOTO Việt Nam để hỗ trợ sửa chữa, thay thế có tính phí đối với khách hàng.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Hiệu lực thi hành:
– Chính sách bảo hành này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến khi có quyết định khác của TOTO Việt Nam. Mọi sự thay đổi, bổ sung, hướng dẫn, thay thế một phần chính sách này sẽ được lập thành văn bản và có sự phê duyệt của Tổng Giám Đốc của TOTO Việt Nam trước khi thực hiện. Các tài liệu này là một phần không thể tách rời của chính sách.
– Chính sách bảo hành bàn hành ngày 01/04/2019 hết hiệu lực kể từ ngày Chính sách bảo hành này có hiệu lực, trừ trường hợp quy định điều 5.2 (đoạn 2) của chính sách bảo hành này.
2. Quy định chuyển tiếp
– Sản phẩm được TOTO Việt Nam phân phối ra thị trường trước ngày có hiệu lực của chính sách bảo hành này;
– Tuy nhiên, trong trường hợp áp dụng Chính sách bảo hành ban hành ngày 01/04/2019 cho các sản phẩm nêu trên có lợi hơn cho khách hàng thì TOTO Việt Nam sẽ áp dụng Chính sách bảo hành ban hành ngày 01/04/2019.