facebook
zalo
tel
img
img
TOÀN CẦU
NGÔN NGỮ vi
NGÔN NGỮ
NGÔN NGỮ

QUY ĐỊNH ƯU TIÊN ĐỐI VỚI NHÓM NGƯỜI TIÊU DÙNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

I. Định nghĩa Người tiêu dùng dễ bị tổn thương

Người tiêu dùng dễ bị tổn thương là người tiêu dùng có khả năng chịu nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

 1. Người cao tuổi theo quy định của pháp luật về người cao tuổi: Công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.
 2. Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật: Người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn (Khuyết tật: vận động, nghe, nói; nhìn; thần kinh, tâm thần; trí tuệ; khác).
 3. Trẻ em theo quy định của pháp luật về trẻ em: Người dưới 16 tuổi.
 4. Người dân tộc thiểu số; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp:
  – Dân tộc thiểu số (Các dân tộc trừ dân tộc Kinh).
  – Danh sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
  – Danh sách hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 5. Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
 6. Người bị bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật: Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư giai đoạn cuối, bại liệt, phong hủi, lao đã kháng thuốc, xơ gan cổ trướng, suy tim độ III trở lên, suy thận độ IV trở lên, nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS hoặc bệnh khác có văn bản xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên xác nhận là bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế.
 7. Thành viên hộ nghèo (Xác nhận căn cứ vào chứng nhận hộ nghèo và hộ khẩu) theo quy định của pháp luật.

(*) Trong trường hợp cần thiết, TOTO Việt Nam có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh Khách hàng thuộc nhóm Người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

II. Quyền lợi của Người tiêu dùng dễ bị tổn thương

TOTO Việt Nam tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Nhóm Người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Theo đó, khi giao dịch với TOTO Việt Nam, Khách hàng thuộc nhóm Người tiêu dùng dễ bị tổn thương được đáp ứng đầy đủ các quyền sau:

 1.  Các quyền lợi của Người tiêu dùng thông thường theo quy định pháp luật;
 2. Trong quá trình cung cấp, sử dụng dịch vụ (bảo trì, sửa chữa có tính phí): Được ưu tiên cung cấp dịch vụ trước Người tiêu dùng thông thường.
 3. Không bị từ chối giải quyết yêu cầu được bảo vệ do khác biệt về tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán;
 4.  Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, lợi dụng yếu tố dễ bị tổn thương để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp trong quá trình thực hiện giao dịch, sử dụng dịch vụ;
 5. Được ưu tiên tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, bảo hành phát sinh: Chi tiết quyền lợi ưu tiên theo “Quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại, bảo hành”
 6. Các quyền lợi ưu tiên khác của Người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan.