Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01001B1
TBG01302V
DGH108ZR

Sen cây
17.970.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01001B1/TBG01302V/DGH108ZR

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"

"COMFORT WAVE"