Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV02104B
TBN01103B

Van điều chỉnh âm tường
5.310.000 ₫
Kỹ thuật

TBV02104B/TBN01103B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"

"MINI UNIT"