• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

?TANGE BY TANGE 1949-1959 ?

Tange by Tange 1949-1959 – Kenzo Tange as seen through the eyes of Kenzo Tange.
Năm xuất bản: 2015. Tác giả: Saikaku Toyokawa.
Nội dung: Là cuốn sách ảnh tập hợp những bức ảnh chưa từng được công bố của Kenzo Tange trong những năm 1950s.
Địa điểm: Hà Nội