• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Indian Architecture Guide

Indian Architecture Guide
Năm xuất bản: 1996
Tác giả: Takeo Kamiya
Nội dung: Giới thiệu các kiến trúc của tiểu lục địa Ấn Độ bao gồm Bangladesh rất chi tiết đồng thời tiết lộ một nền văn hóa kiến trúc vĩ đại, đa dạng khác nhau so với Nhật Bản, châu Âu và Mỹ.
Địa điểm: Hà Nội