Mục tiêu của tập đoàn TOTO chúng tôi là trở thành một Công ty đóng góp cho sự phát triển của xã hội

và được mọi người trên toàn thế giới tin tưởng.

Để đạt được mục tiêu đó, TOTO sẽ

Tạo ra một phong cách cuộc sống phong phú

, thoải mái với các thiết bị sứ vệ sinh.

Đáp ứng sự hài lòng vượt hơn cả mong muốn

của khách hàng bằng nhiều giải pháp.

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao dựa trên

những nỗ lực nghiên cứu và phát triển không ngừng.

Bảo vệ môi trường toàn cầu bằng việc sử dụng hiệu quả,

tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng hạn hẹp.

Tôn trọng cá tính của mọi người,

tạo ra môi trường làm việc đầy tính sáng tạo.

Tạo ra một phong cách cuộc sống phong phú,
thoải mái với các thiết bị sứ vệ sinh.

Đáp ứng sự hài lòng vượt hơn cả mong muốn của khách hàng
bằng nhiều giải pháp.

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao dựa trên
những nỗ lực nghiên cứu và phát triển không ngừng.

Bảo vệ môi trường toàn cầu bằng việc sử dụng hiệu quả,
tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng hạn hẹp.

Tôn trọng cá tính của mọi người,
tạo ra môi trường làm việc đầy tính sáng tạo.