pic_slide01

Tập đoàn TOTO phấn đấu để tạo ra một công ty lớn, đáng tin cậy của mọi người

trên toàn thế giới, và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội.

pic_slide02

Để đạt được triết lý của chúng tôi, TOTO sẽ,

pic_slide03

Tạo một lối sống phong phú , thoải mái và văn hóa hơn

trên các sản phẩm hệ thống ống nước của chúng tôi.

pic_slide04

Theo đuổi sự hài lòng của khách hàng bằng những điều

vượt quá mong đợi từ những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

pic_slide05

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao

thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục.

pic_slide06

Bảo vệ môi trường toàn cầu bằng cách bảo tồn

năng lượng và tài nguyên thiên nhiên hữu hạn.

pic_slide07

Tạo ra một môi trường làm việc thân thiện

tôn trọng cá tính của từng nhân viên.

pic_slide8

Tạo một lối sống phong phú , thoải mái và văn hóa hơn
trên các sản phẩm hệ thống ống nước của chúng tôi.

Theo đuổi sự hài lòng của khách hàng bằng những điều
vượt quá mong đợi từ những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao
thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục.

Bảo vệ môi trường toàn cầu bằng cách bảo tồn
năng lượng và tài nguyên thiên nhiên hữu hạn.

Tạo ra một môi trường làm việc thân thiện
tôn trọng cá tính của từng nhân viên.