• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Christian Kerez - Uncertain Certainly

Christian Kerez: Uncertain Certainty
Năm xuất bản: 2013. Tác giả: Christian Kerez
Nội dung: Cuốn sách chuyên khảo về các dự án của thần đồng kiến trúc Thụy Sĩ hiện đại Christian Kerez, bao gồm 20 dự án từ những tác phẩm đầu tiên đến những dự án gần đây.
Địa điểm: Hà Nội