• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Architect MAP of Kyoto

Architect MAP of Kyoto
Năm xuất bản: 1998
Tác giả: Hiroya, Kawabata
Nội dung: Cuốn sổ tay bao gồm các kiến trúc cổ xưa và hiện đại kiểu mẫu ở Kyoto. Chi tiết về các bản đồ, giới thiệu ngắn gọn về lịch sử , ảnh minh họa và các chỉ số góp phần giúp dễ dàng tra cứu khi sử dụng.
Địa điểm: Hà Nội