• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

ALEJANDRO ARAVENA THE FORCES IN ARCHITECTURE

Alejandro Aravena – The Forces in Architecture
Năm xuất bản: 2011. Tác giả: Alejandro Aravena
Nội dung: Cuốn sách chuyên khảo đầu tiên của Kiến trúc sư người Chile Alejandro Aravena tại Nhật Bản. Cuốn sách khiến người ta chú ý về vai trò mạnh mẽ của kiến trúc như là một công cụ sắp xếp trật tự và chỉ dẫn cho các vấn đề phức tạp trong thời đại của sự không chắc chắn.
Địa điểm: Hà Nội