Thích
Chia sẻ
Email
In

YTT903V

Vòng treo khăn G
1.410.000 ₫
Kỹ thuật

YTT903V

Specification

Kích thước: 200 x 47 x 74 mm
Chất liệu: Kẽm mạ Niken-Crom
Tài liệu đính kèm