facebook
zalo
tel
img
img
TOÀN CẦU
NGÔN NGỮ vi
NGÔN NGỮ
NGÔN NGỮ

TỰ ĐỘNG ĐÓNG / MỞ NẮP

icon tech

TỰ ĐỘNG ĐÓNG / MỞ NẮP

Nắp sẽ tự đóng/ mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.


Thư viện video

img AUTO OPEN / CLOSE LID
img AUTO OPEN / CLOSE LID
img AUTO OPEN / CLOSE LID
img TOTO WASHLET
X