Thích
Chia sẻ
Email
In

UT557T

Tiểu nam
4.810.000 ₫
Kỹ thuật

UT557T

Specification

Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Kích thước: 340D x 340W x 590H mm
Tài liệu đính kèm