Thích
Chia sẻ
Email
In

TX702ARS

Thanh vắt khăn đơn
2.080.000 ₫
Kỹ thuật

TX702ARS

Specification

Kích thước: 250 x 100 x 20 mm
Chất liệu: Đồng và kẽm mạ Niken-Crom
Tài liệu đính kèm