facebook
zalo
tel
img
img
TOÀN CẦU
NGÔN NGỮ vi
NGÔN NGỮ
NGÔN NGỮ

BỀ MẶT SỨ NHÁM CLEAN MATTE

BỀ MẶT SỨ NHÁM CLEAN MATTE

Công nghệ CLEAN MATTE trong sản phẩm sứ có bề mặt nhám giúp vệ sinh dễ dàng.
So sánh với sản phẩm sứ có bề mặt nhám thông thường, công nghệ CLEAN MATTE của sản phẩm TOTO dễ dàng vệ sinh hơn.