Thích
Chia sẻ
Email
In

TC393VS

Nắp đóng êm
1.280.000 ₫
Kỹ thuật

TC393VS

Specification

Kích thước: 495D x 361W x 83H mm
Thiết kế: Thân dài
Chất liệu: Nhựa
Tài liệu đính kèm