facebook
zalo
tel
img
img
TOÀN CẦU
NGÔN NGỮ vi
NGÔN NGỮ
NGÔN NGỮ
technology

Mini unit

Shop By

GB Single Lever Shower Mixer w/ Mini Unit

8.120.000 ₫

ZL Single Lever Shower Mixer with Mini Unit

17.300.000 ₫

ZL Single Lever Shower Mixer w/ Diverter & Mini Unit

20.480.000 ₫

GE Single Lever Shower Mixer w/ Mini Unit

9.820.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GE kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường

12.110.000 ₫

GC Single Lever Shower Mixer w/ Mini Unit

9.820.000 ₫

GC Single Lever Shower Mixer w/ Diverter & Mini Unit

12.110.000 ₫

GM Single Lever Shower Mixer w/ Mini Unit

7.720.000 ₫

GM Single Lever Shower Mixer w/ Diverter & Mini Unit

9.360.000 ₫

GB Single Lever Shower Mixer w/ Mini Unit

7.560.000 ₫

GB Single Lever Shower Mixer w/ Diverter & Mini Unit

9.190.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GF kèm phụ kiện âm tường

5.264.000 ₫ 6.580.000 ₫
Sale

GF Single Lever Shower Mixer w/ Diverter & Mini Unit

7.880.000 ₫

GS Single Lever Shower Mixer w/ Mini Unit

6.360.000 ₫

GA Single Lever Shower Mixer w/ Mini Unit

5.710.000 ₫

3-Way Thermostat Bath and Shower Mixer (1 in 3 out) with Mini Unit

11.530.000 ₫

Thermostat Bath and Shower Mixer with Stop Valve & Mini Unit

13.760.000 ₫

2-Way Thermostat Bath and Shower Mixer (1 in 2 out) with Diverter & Mini Unit

14.750.000 ₫

On/Off Valve with Valve Unit

4.750.000 ₫

3-Way Diverter with On/Off Valve for Thermostat 3 Outlet Use with Valve Unit

5.820.000 ₫

2-Way Diverter with Valve Unit, without On/Off Valve

5.820.000 ₫

2-Way Diverter with Valve Unit, without On/Off Valve

6.040.000 ₫

GO Single Lever Shower Mixer w/ Mini Unit

7.100.000 ₫

GO Single Lever Shower Mixer w/ Diverter & Mini Unit

8.580.000 ₫

GR Single Lever Shower Mixer w/ Mini Unit

6.580.000 ₫

GR Single Lever Shower Mixer w/ Diverter & Mini Unit

7.880.000 ₫

GS Single Lever Shower Mixer w/ Diverter & Mini Unit

7.610.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GA kèm phụ kiện âm tường

5.710.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GO kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường

8.330.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GS kèm phụ kiện âm tường

6.170.000 ₫

Van chuyển hướng (2 đường nước ra) kèm phụ kiện âm tường, không kèm van dừng

4.656.000 ₫ 5.820.000 ₫
Sale

Van chuyển hướng (2 đường nước ra) kèm phụ kiện âm tường, không kèm van dừng

4.832.000 ₫ 6.040.000 ₫
Sale

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GE kèm phụ kiện âm tường

9.820.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GE kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường

12.110.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GC kèm phụ kiện âm tường

9.820.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GC kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường

12.110.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GM kèm phụ kiện âm tường

7.720.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GM kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường

7.488.000 ₫ 9.360.000 ₫
Sale

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GB kèm phụ kiện âm tường

7.560.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GB kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường

9.190.000 ₫

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GF kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường

6.305.000 ₫ 7.880.000 ₫
Sale