Thích
Chia sẻ
Email
In

CS680DT4

Bàn cầu hai khối
34.510.000 ₫
Kỹ thuật

CS680DT4

Specification

Hệ thống xả: Xả Siphon
Lượng nước sử dụng: 6L/3L
Tâm xả: 305 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 700D x 448W x 788H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"