Thích
Chia sẻ
Email
In

CS325DMT3
CS325DRT3

Bàn cầu hai khối
4.130.000 ₫
Kỹ thuật

CS325DMT3/ CS325DRT3

Specification

Hệ thống xả: Siphon
Lượng nước sử dụng: 4.8L/3L
Tâm xả: 305 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 693D x 380W x 765H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"WATER SAVING"

Giải Thưởng