Thích
Chia sẻ
Email
In

YT408S4RV

Thanh vắt khăn
800.000 ₫
Kỹ thuật

YT408S4RV

Specification

Kích thước: 400 mm
Chất liệu: Thép không gỉ, kẽm mạ Niken Crom
Tài liệu đính kèm