Thích
Chia sẻ
Email
In

YM6090A

Gương phòng tắm
4.160.000 ₫
Kỹ thuật

YM6090A

Specification

Kích thước: 600 x 900 mm
Chất liệu: Thủy tinh
Tài liệu đính kèm