Thích
Chia sẻ
Email
In

YAS201V

Lô xà bông
1.010.000 ₫
Kỹ thuật

YAS201V

Specification

Kích thước: Ø110 x 45 mm
Tài liệu đính kèm