Thích
Chia sẻ
Email
In

WH172AAT

Két nước âm tường
16.740.000 ₫
Kỹ thuật

WH172AAT

Specification

Kích thước: 580W x 1180H mm
Lượng nước sử dụng: 3L/4.5L
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"WATER SAVING"