Thích
Chia sẻ
Email
In

WH172A

Két nước âm tường
9.700.000 ₫
Kỹ thuật

WH172A

Specification

Kích thước: 580W x 1180H mm
Lượng nước sử dụng: 3L/4.5L
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"WATER SAVING"