Product Comparison (1)

Thích
Chia sẻ
Email
In

WH172A

Két nước âm tường
Mã sản phẩm: WH172A
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 10.005.000 ₫

Công nghệ

"WATER SAVING"

Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Kích thước: 580W x 1180H mm
Lượng nước sử dụng: 3L/4.5L