Thích
Chia sẻ
Email
In

UT500T

Tiểu nam
9.390.000 ₫
Kỹ thuật

UT500T

Specification

Kích thước: 380D x 400W x 920H mm
Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Tài liệu đính kèm