Thích
Chia sẻ
Email
In

TX705AE

Kệ kính
3.000.000 ₫
Kỹ thuật

TX705AE

Specification

Kích thước: 627 mm
Chất liệu: Thủy tinh, đồng mạ Niken Crom
Tài liệu đính kèm