Thích
Chia sẻ
Email
In

TX2BV1B

Lô xà bông
900.000 ₫
Kỹ thuật

TX2BV1B

Specification

Kích thước: 157 x 32 x 107 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom

Tài liệu đính kèm