Thích
Chia sẻ
Email
In

TX10B

Tay nắm vách tắm
3.800.000 ₫
Kỹ thuật

TX10B

Specification

Kích thước: 500W x 200D mm
Tài liệu đính kèm