Thích
Chia sẻ
Email
In

TVLF402

Ống thải chữ P
600.000 ₫
Kỹ thuật

TVLF402

Specification

Kích thước: 262 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Tính năng
Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
Lớp mạ bền vững với thời gian
Tài liệu đính kèm