Thích
Chia sẻ
Email
In

TVLF401

Ống thải chữ P
500.000 ₫
Kỹ thuật

TVLF401

Specification

Kích thước: 308 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Tính năng
Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
Lớp mạ bền vững với thời gian
Tài liệu đính kèm