Thích
Chia sẻ
Email
In

TS115SB

Vòng treo khăn
650.000 ₫
Kỹ thuật

TS115SB

Specification

Kích thước: Ø130 x 28 mm
Tài liệu đính kèm