CÁC SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC

TIC HCM WORKSHOP: “KATAGAMI – TOTE BAG”
Đã tổ chức

TIC HCM WORKSHOP: “KATAGAMI – TOTE BAG”

Ngày sự kiện: 20/07/2019
Tự tay sáng tạo chiếc túi mang đậm dấu ấn cá nhân. 
TIC HCM WORKSHOP: “ORIGAMI – LAMP FOLDING”
Đã tổ chức

TIC HCM WORKSHOP: “ORIGAMI – LAMP FOLDING”

Ngày sự kiện: 10/08/2019

Tự tay xếp đèn lồng bằng nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản.

TIC HCM WORKSHOP: “RELIEF PRINTING ON COASTER”
Đã tổ chức

TIC HCM WORKSHOP: “RELIEF PRINTING ON COASTER”

Ngày sự kiện: 29/06/2019

Tự tạo riêng cho mình một chiếc lót ly mang đậm dấu ấn cá nhân