CÁC SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC

TOTO ARCHITECT TALK 2022 “DISCOVERING NEW | KHƠI NGUỒN CHẤT MỚI”
Đã tổ chức

TOTO ARCHITECT TALK 2022 “DISCOVERING NEW | KHƠI NGUỒN CHẤT MỚI”

Ngày sự kiện: 17.12.2022 

“Những điều mới là một phần tất yếu của cuộc sống, bởi sự sống nằm ở những thứ được đổi mới liên tục.” – KTS. Akihisa Hirata.

TOTO ARCHITECT TALK 2019 “NOSTALGIC FUTURE | TƯƠNG LAI HOÀI NIỆM”
Đã tổ chức

TOTO ARCHITECT TALK 2019 “NOSTALGIC FUTURE | TƯƠNG LAI HOÀI NIỆM”

Ngày sự kiện: 30.11.2019

KTS Takaharu Tezuka, sẽ trả lời câu hỏi về sự đan cài của tự nhiên trong kiến trúc và cuộc sống của con người từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

TOTO ARCHITECT TALK 2018: “BODY AND SOUL OF ARCHITECTURE | CHẤT & HỒN TRONG KIẾN TRÚC”
Đã tổ chức

TOTO ARCHITECT TALK 2018: “BODY AND SOUL OF ARCHITECTURE | CHẤT & HỒN TRONG KIẾN TRÚC”

Ngày sự kiện: 08.12.2018

“Quan trọng nhất của một công trình chính là phần Hồn. Linh hồn là sự tinh túy nhất của kiến trúc – là phần chứa đựng văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia. Tôi tin rằng Phần này là không thay đổi.” – Hiroshi Naito

CUỘC THI “PHẦN HỒN” CỦA ĐÔ THỊ – TÁI THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG TRONG ĐÔ THỊ
Đã tổ chức

CUỘC THI “PHẦN HỒN” CỦA ĐÔ THỊ – TÁI THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG TRONG ĐÔ THỊ

Ngày sự kiện: 5/09/2018 – 25/10/2018

Cuộc thi thúc đẩy bạn hiện thực hóa ước mơ và biến ý tưởng của bạn trở nên sống động hơn bao giờ hết, mang “hồn” và cảm hứng sáng tạo truyền vào mỗi công trình xây dựng tương lai cho một cuộc sống “vì con người” hơn.

TOTO ARCHITECT TALK 2017: “WORK & HUMANITARIAN ACTIVITIES | KIẾN TRÚC & HOẠT ĐỘNG VỊ NHÂN SINH”
Đã tổ chức

TOTO ARCHITECT TALK 2017: “WORK & HUMANITARIAN ACTIVITIES | KIẾN TRÚC & HOẠT ĐỘNG VỊ NHÂN SINH”

Ngày sự kiện: 02/12/2017

Sự kiện kiến trúc được trông đợi nhất cuối năm 2017: TOTO Việt Nam kết hợp cùng TOTO Gallery.MA Nhật Bản sẽ tổ chức buổi diễn thuyết đầu tiên của Kiến trúc sư Shigeru Ban tại Việt Nam với chủ đề: “Kiến trúc & Hoạt động vị nhân sinh” vào ngày 02/12/2017.