Thích
Chia sẻ
Email
In

THX20NBPIV

Dây xịt nước
650.000 ₫
Kỹ thuật

THX20NBPIV

Specification

Màu sắc: Kem
Chất liệu: Nhựa
Áp lực nước: 0.05 ~ 0.4 MPa
Tài liệu đính kèm