Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01015B

Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
1.710.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01015B

Specification

Kích thước: 959 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Tài liệu đính kèm