Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV03429V

Sen tắm nhiệt độ
9.000.000 ₫
Kỹ thuật

TBV03429V

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa - 0.75MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"