Thích
Chia sẻ
Email
In

T113BL9
T110D3R(x3)

Thanh tay vịn chữ L
9.910.000 ₫
Kỹ thuật

T113BL9/T110D3R(x3)

Specification

Kích thước: 700 x 700 mm (φ34)
Chất liệu: Thép không gỉ
Tài liệu đính kèm